Zarządzanie jakością – studia podyplomowe

Specjalnie dla wszystkich osób posiadających wykształcenie wyższe ( najlepiej ekonomiczne pierwszego lub drugiego stopnia), organizowane są zajęcia w ramach studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jakością. Prowadzone są one przez wykwalifikowanych menedżerów i specjalistów od zarządzania jakością zatrudnionych w największych światowych korporacjach.

Zakres zajęć w ramach podyplomowego studium zarządzania jakością obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia tematyczne mające związek z obowiązującymi normami ISO, systemami sektorowymi oraz tzw. systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dotyczy to przede wszystkim organizowania i wdrażania nowoczesnych standardów jakości w firmach i organizacjach, oceny zgodności ISO oraz psychologii w zarządzaniu systemami jakości.

Podstawowym celem podyplomowego studium zarządzania jakością jest uzyskanie przez jego uczestników właściwych kwalifikacji – zarówno menedżerskich, jak i auditorskich. Uwieńczeniem ich pracy na zajęciach jest zdobycie dyplomu odpowiedniego do wybranej specjalności (menedżer jakości, auditor wewnętrzny, menedżer systemu zarządzania środowiskowego oraz menedżer zarządzania BHP).

Każdy absolwent takich studiów musi więc legitymować się fachową wiedzą w zakresie zarządzania jakością tak aby mógł bezproblemowo wykorzystywać ją w praktyce (np. podczas przeprowadzania audytów wewnętrznych). Warto wspomnieć, że podyplomowe studia z zakresu zarządzania jakością dają również możliwość przygotowania do egzaminu, jak i uzyskania międzynarodowego certyfikatu auditora lub pełnomocnika jakości. Dzięki uzyskaniu takich kwalifikacji absolwenci mają ogromne szanse na zdobycie niezwykle prestiżowego oraz bardzo dobrze opłacanego stanowiska.

Program podyplomowych studiów zarządzania jakością obejmuje najczęściej około 200 godzin zajęć teoretycznych, które wieńczy wykonanie pracy końcowej. Ta z kolei (w wymiarze co najmniej 80 godzin) wiąże się z autorskim opracowaniem wybranego zagadnienia z zakresu systemów jakości pod kierownictwem promotora.